Velkommen til

Vestergaard's Bed & Breakfast

v. Margit og Henry Johannsen
Hesteløkken 9 · Øster Gejl · 6340 Kruså · Tlf. 21 29 12 51
margit.johannsen@privat.dk